Betydelse av vilify

Vad föraktar:

Att förtala betyder att lägga ner en annan person med ord, handlingar eller gester. Etymologiskt kommer ordet från latin förtala, vilket betyder "att uppskatta eller ha något av ringa värde".

I den meningen blir någon föraktad när de behandlas på ett förnedrande sätt. Till exempel: "Presidentkandidaten har förolämpat invandrargemenskapen med sina uttalanden."

Genom att förakta drabbas du av förakt, förnedring och till och med förolämpningar och förnedringar. Till exempel: "Chefens utelämnanden fördärvade arbetarnas värdighet."

Se även Tort.

Av detta skäl anses förtal, antingen med handlingar eller ord, som respektlöshet och har negativa konsekvenser för dem som praktiserar det, eftersom det gör ont och moraliskt påverkar den som är föremål för förtal, men det förstör också bilden av personen som har förolämpat. till den andra personen.

Märke:  Uttrycker-Populära Religion-Och-Andlighet Ord Och Ordspråk