Betydelsen av Tongue Twister

Vad är Tongue Twisters:

Det är känt som tungvridare, även kallat tungvridare, ett ord eller en fras som är svår att uttala. Tungvridare ses som en uppsättning ord med grammatiska likheter, vilket gör deras uttal och läsning svårt.

Tungvridare identifieras för att vara korta kompositioner, och i vissa fall meningslösa, sammansatta av alliterationer, rim och stoppord. Å andra sidan är de en manifestation av folkets populära och traditionella litteratur, där varje land presenterar sina egna tungvridare, och ibland uppvisar många av dem en liten skillnad mellan länderna.

I princip ses tungvridare som ett spel, som är avsett att förvirra den som reciterar det, men denna handling går långt bortom att vara ett spel, eftersom individen när han försöker uttala tungvridaren korrekt och tydligt fungerar för att uppnå en snabb, smidig, lättläst och med intonation.

Exempel på tungvridare

Pablito spikade en spik,
en spik Pablito -spik.

Erre con erre gitarr,
erre med erre fat,
hur snabbt hjulen rullar,
av järnvägen.

Tre ledsna tigrar svalde vete i ett vetefält i tre sorgliga skräp.
I tre sorgliga skräp svalde de vete i ett vetefält, tre ledsna tigrar.

Märke:  Ord Och Ordspråk Uttrycker-Populära Vetenskap