Betydelse av teleologisk

Vad är teleologisk:

Teleologisk är ett adjektiv som betecknar kvaliteten på att undersöka den ultimata känslan av verklighet, liv eller varelser. Det är relaterat till teleologi, en gren av filosofin som är ansvarig för att studera eller reflektera över existensens slutliga mål. Därifrån följer att det teleologiska är typiskt för metafysiska studier.

Ordet teleologi och dess derivat, som teleologiskt, kommer från de grekiska termerna teles, som betyder "slut" och av logotyper, vilket betyder "studera".

Allt som studerar de slutliga orsakerna, det vill säga de slutliga ändamålen eller syftena med existensen, kan klassificeras som teleologisk. Något teleologiskt kan också vara så relativt till syftet eller målet med en enhet.

Till exempel: "Begreppet paradis i kristendomen är en teleologisk diskurs." Detta betyder att i den kristna religionen är existensens yttersta mening i de orsaker och i syftet för vilket människoliv har skapats: Guds uppenbarelse i paradiset.

Se även Teleologi.

De stora historierna om universell historia, och inte bara religiösa, kan utgöra teleologiska diskurser. Till exempel ideologin om framsteg och själva föreställningen om modernitet, i den mån dessa föreställningar förkroppsligar en metafysisk reflektion över historiens ursprung och yttersta mening.

Konceptet av Smart designTill exempel utgör det ett annat exempel på teleologisk diskurs, i motsats till idén om naturligt urval av arter. Detta koncept postulerar att livet skulle ha ett ursprung baserat på en överlägsen intelligens (intelligent design), vilket skulle ge mening åt utvecklingen av naturen.

Märke:  Vetenskap Uttrycker-Populära Uttryck-På-Engelska