Betydelse av betydelse

Vad är mening:

Det är känt som betydelse för demonstrationen eller uttrycket med uppriktighet av en känsla. Ordet sense används också för att hänvisa till perception och de sensoriska receptorer som fångar de olika stimuli, tack vare lukt, syn, hörsel, smak och beröring, för vilka dessa receptorer kallas sinnen.

Känselorganen består av differentierade nervceller som kan fånga de stimuli som naturen erbjuder oss.

Å andra sidan används ordet mening som ett adjektiv för att beskriva eller kvalificera en person som är känslig eller som är arg på något som gjordes mot honom, med en attityd av en nära person eller med en viss person av något faktum att fick honom att känna den sorg.

På samma sätt beskriver den en person som mycket snabbt blir kränkt med någonting eller mycket lätt, varför det uppmärksammar den person som han interagerar med, eftersom han måste veta hur han ska hantera hur han säger saker eller är direkt den personen, så att den inte kränks.

När ordet mening används för att uttrycka något riktigt smärtsamt som orsakar en chock, till exempel en familjemedlems eller en älskades död och det sägs att personen är mycket innerlig, är det att hänvisa till den stora och djupa smärtan de känner, det vill säga han är känslomässigt väldigt ledsen; eller det tjänar också till att säga till en person att du erbjuder dina kondoleanser, att uttrycka att du delar deras smärta och förlust.

Det har också att göra med förståelse eller förnuft, eftersom det vid vissa tillfällen krävs att man uttrycker orsaken till att det är något, en sak, en gest, ett faktum eller en händelse, till exempel när vi säger ”presidentens beslut fattat av företaget har ingen mening för oss arbetare ”, betyder det att det beslut som fattades inte har någon anledning att vara det.

Sunt förnuft

Det hänvisar till den kapacitet som de flesta män har att ransonera, och sättet eller tankesättet som de flesta i en befolkning eller ett samhälle har, vilket i sin tur uppfattas som att agera eller agera utförs med försiktighet, logik eller giltighet från den stora majoriteten.

Det handlar då om förmågan som människor har, vare sig det är en gemenskap, en nation eller ett visst antal människor, att bedöma händelser, fakta och händelser på ett rimligt sätt, som till exempel när vi säger att vi måste hantera med sunt förnuft, vad du vill säga måste vi tillämpa logik och respektera trafikregler.

Se även sunt förnuft.

Bokstavligt och bildligt sinne

När vi talar om den bokstavliga meningen är det den meningen som bara uttrycks i det som är skrivet, som inte kan eller bör tolkas på något annat sätt, men som regel skrevs artikeln eller själva lagen, det vill säga bokstavligen känsla saknar möjliga förändringar från tolkningens sida som människan kan göra. När det till exempel sägs att det är förbjudet att gå in med mat, betyder det att du bokstavligen inte kan gå in i rummet med mat.

I motsats till detta begrepp, när vi talar om den figurativa sinnen, uppstår det när man leker med ordens betydelse och relaterar dem till en idé eller bild som skiljer sig från den som motsvarar dem kategoriskt, vilket gör att den motsätter sig den bokstavliga meningen.

Se även:

  • Bokstavlig mening
  • Bildligt sinne

Känsla och riktning

Vid vissa tillfällen förväxlas detta koncept med riktning, vilket är fel, eftersom riktningen är en linje som kan passeras av punkter, till exempel två punkter A och B, kan linjen ha riktning från A till B, men det kan har flera sinnen, riktningen från A till B eller från B till A, vilket visar att riktningen inte ändras, medan riktningen kan ändras.

Inom fysikområdet används uttryckssinne i vektorer, indikerade med pilspetsen för att indikera mobilens orientering när en yttre kraft appliceras på den. För sin del är riktning den väg som en rörlig kropp följer.

indikeras av pilspetsen, en av de två möjliga på det raka stödet.

Känsla av tillhörighet

Detta ord har att göra med arbetsplatsen och hänvisar till arbetarens förmåga att identifiera sig med företaget där han utför sina dagliga uppgifter, det vill säga att han har den känslan att han verkligen tillhör det företaget, vilket han gör. försvara sina värderingar, berömma dess principer och uppnå de mål som den sätter upp, vilket innebär att arbetaren känner sig som en familj i sitt jobb och identifierar sig med sin arbetsgivare, vilket ger honom större tillfredsställelse och fördelar i sitt prestationsarbete.

Känsla av liv

Det är en mycket kontroversiell fråga ur filosofisk synvinkel, som har att göra med flera frågor som människan som tänkare har ställt sig, till exempel varför är vi här? Vad ska vi här i den här världen? liv?, som är en del av meningen och syftet med livet eller mer allmänt med människans existens.

Se även Existentiell kris.

Ämnet har studerats omfattande, antingen av filosofi, teologi, vetenskap, psykologi och det finns till och med flera litterära verk om det genom historien.

Detta ämne har fått otaliga svar, som varierar från religiös synvinkel, från det specifika samhället och den särskilda och religiösa övertygelse som människor kan ha eller helt enkelt bristen på tro på något högsta väsen eller Gud, vilket leder till en stor debatt idag på ämnet.

Därför uppstår också nihilismerörelsen som förnekar förekomsten av en eller flera sinnen som kan ges till livet, vilket förklarar att livet saknar någon mening och är den så kallade existentiella nihilismen, och livet har ingen mening, objektivt eller inneboende värde.

Märke:  Ord Och Ordspråk Allmän Teknik-E-Innovation