Betydelse av kemiska egenskaper

Vad är kemiska egenskaper:

En kemisk egenskap förändrar ett ämnes inre eller molekylära struktur genom att interagera med ett annat ämne och skapa ett nytt.

De kemiska egenskaperna är observerbara eller urskiljbara när det sker en förändring i den ursprungliga kompositionen som omvandlas till en annan. Denna förändring, som kallas en kemisk förändring, orsakar modifiering av kemiska bindningar vid kontakt med andra reaktanter.

För att identifiera ett ämnes kemiska egenskaper är det nödvändigt att ha kunskap om dess reaktivitet eller kemiska beteende mot andra komponenter, eftersom även om vissa är synliga ligger huvudkarakteristiken i den djupgående modifieringen av dess struktur.

Kännetecken för kemiska egenskaper

Materialets kemiska egenskaper kännetecknas av att det produceras nya ämnen, som i allmänhet är permanenta och irreversibla.

De åtföljs alltid av en djupgående förändring av egenskaperna hos ämnena i kontakt och en variation i energi observeras i allmänhet mellan den ursprungliga produkten och den skapade produkten.

Exempel på kemiska egenskaper

De kemiska egenskaperna är olika för varje ämne eftersom dess reaktion eller beteende som ett reagens beror på dess molekylära sammansättning och den hos den komponent som den kommer i kontakt med. Några av de kemiska egenskaper som vi kan hitta är:

Kemisk reaktivitet: Det är det sätt på vilket en substans reagerar mot en annan, även känd som en kemisk reaktion. Bland dem kan vi till exempel hitta reaktivitet med vatten, reaktivitet med sura ämnen och reaktivitet med baser eller hydroxider.

Förbränning: reaktion mot syre som producerar energi i form av ljus eller värme. Avgör om ett ämne är brännbart eller brandfarligt.

Oxidation: förlust av elektroner från en atom eller jon. Bestämmer korrosion och oxidation av olika ämnen mot andra föreningar.

Reduktion: ökning av elektroner i en atom eller jon. Det är ett fenomen som strider mot oxidation men som kan inträffa samtidigt, kallas oxidationsreducering.Båda fenomenen definieras som elektronöverföringsreaktioner.

Se även materiens egenskaper.

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Kemiska egenskaper skiljer sig från fysikaliska egenskaper eftersom de senare inte skapar nya ämnen, eftersom dessa egenskaper är observerbara och mätbara utan att behöva känna till deras sammansättning.

Märke:  Uttrycker-Populära Religion-Och-Andlighet Ord Och Ordspråk