Betydelse av fattigdom

Vad är fattigdom:

Fattigdom är synonymt med behov, elände och knapphet, och härstammar från adjektivet "fattig", och detta i sin tur från latin fattighjon, pauperēris, som betyder "fattig", "som producerar lite".

De som saknar de grundläggande nödvändiga resurserna för försörjning och utveckling av livet befinner sig i ett fattigt tillstånd. Också känt som fattigdomslöfte är det religiösa offentliga och frivilliga löftet att ge upp allt de har och allt som självkärlek kan tänkas vara nödvändigt. På samma sätt erkänns fattigdom som brist på mod, ljus, idéer, dygd, mod eller energi.

I socioekonomiska termer bestäms fattigdomsläget vanligtvis utifrån en rad faktorer, främst inkomstnivån, som definierar möjligheten att täcka grundläggande behov som mat, bostäder, tillgång till varor och tjänster, utbildning och hälsa. En person med alla dessa aspekter nöjda skulle placeras ovanför välfärdslinjen, det vill säga ur en situation med fattigdom.

På internationell nivå fastställs parametrarna för att mäta fattigdom av organisationer som Världsbanken, Internationella valutafonden eller FN: s utvecklingsprogram (UNDP). Men inom varje land finns det institutioner som ansvarar för att utvärdera fattigdomsnivåer och förbereda planer för att bekämpa det. Ett exempel på detta skulle vara National Evaluation Council (Coneval) i Mexiko.

Fattigdom accentueras i allmänhet mer i underutvecklade länder.

Märke:  Ord Och Ordspråk Uttrycker-Populära Allmän