Betydelsen av Ingen är en profet i sitt land

Vad är ingen är en profet i sitt land:

"Ingen är en profet i sitt land" är ett bibliskt talesätt som gäller när människor måste lämna sitt hem och land för att uppnå ett gott rykte. Det händer ofta att när en person inom sin egen miljö försöker sticka ut eller ens försöker ge råd utifrån det gemensamma bästa, värderas den inte av sin gemenskap eller de lyckas inte samla medel för att bli hörda.

Således, enligt logiken i detta ordspråk, om en person vill tjäna en viss respekt och rykte, måste han ge sig ut på väg ut från sin ursprungsort, precis som i antiken gjorde profeterna, som reser från stad till staden för att få fram ditt budskap. Det är också i detta fall som den populära användningen av ordspråket gäller.

Enligt Saint Luke -evangeliet tillskrivs frasen Jesus från Nasaret själv. Efter att ha förberett sig i 40 dagar i öknen återvände Jesus till sin by, läste skrifterna i synagogan som vanligt och meddelade att den skulle uppfyllas. Assistenterna, som hade känt honom sedan barndomen, tog hans ord som kätteri och tog honom utanför för att kasta honom över klippan.

Efter avsnittet sa Jesus "Ingen är en profet i sitt land" och flydde från den arga mängden. Därifrån gick han ut för att predika och läka sjuka i Kapernaum, där han blev lyssnad på och respekterad (Lukasevangeliet, kapitel 4, vers 24).

Ett motsvarande ordspråk är det som lyder: "Aldrig spelar landets minstrel bra på en fest."

Märke:  Religion-Och-Andlighet Ord Och Ordspråk Vetenskap