Karma betydelse

Vad är Karma:

Karma betyder transcendent handling eller energi som härrör från handlingar, ord och tankar hos människor.

Karma är ett sanskritord och används i buddhistiska, hinduiska och Jain -religioner, senare antagna även inom spiritism.

Inom fysiken är ordet ekvivalent med lagen: "För varje handling finns en ekvivalent kraftreaktion i motsatt riktning."

Karma påminner människan om att för varje handling en individ utför kommer det att bli en reaktion. Beroende på religion kan betydelsen av ordet ha konnotationer av specifika handlingar och olika konsekvenser, men det är vanligtvis relaterat till handlingen och dess konsekvenser.

I buddhismen används karma för att visa vikten av att utveckla de rätta attityderna och avsikterna, eftersom karma återger dåliga handlingar som lyder den dharma som översatts till gudomlig lag, som återger goda handlingar.

Du kommer också att se Dharma.

Lag om karma

Karmalagen är den lagen som anpassar effekten till dess orsak, det vill säga att allt gott eller ont som vi har gjort i livet kommer att ge oss bra eller dåliga konsekvenser i detta liv eller i det följande.

Karmalagen är känd i olika religioner som "gudomlig rättvisa" och är oföränderlig. Det åtföljs alltid av den "gudomliga lag" som kallas Dharma som balanserar bra och dåliga handlingar och konsekvenser.

Märke:  Teknik-E-Innovation Ord Och Ordspråk Uttrycker-Populära