Betydelsen av metallurgisk industri

Vad är metallurgisk industri:

Metallindustrin är en där olika aktiviteter relaterade till omvandling och behandling av metaller utförs, med vilka ett betydande antal produkter tillverkas som används inom olika områden.

Masugnar och valsverk är en del av metallurgisk industri, som används till exempel för tillverkning av järn- och ståldelar, aluminiumplåtar, fordonsdelar, fartyg, rör, bland många andra.

Metallindustrins utveckling och stabilitet är av stor betydelse för ett lands ekonomi, eftersom den kombinerar aktiviteter inom primärsektorn, till exempel utvinning av råmaterial genom gruvdrift, och sekundärsektorn, såsom dessa transformationsprocesser element.

I denna mening beror metallurgisk industri i stor utsträckning på att erhålla råvaror, det vill säga metaller, som utsätts för olika metallurgiska processer beroende på deras kemiska egenskaper och malmerna de har. Malm är element från vilka metall kan utvinnas.

Material som används i metallurgisk industri

Inom metallurgisk industri används olika typer av material, och bland de mest använda kan följande nämnas:

  • Järnmetaller: bland annat järn, nickel, krom.
  • Icke-järnmetaller: bland annat koppar, aluminium, zink (och dess olika legeringar), bly, silver, guld.
  • Karbider: volfram, tantal, etc.
  • Plastmaterial: fenolhartser, amidhartser, termoplasthartser, alkynpolyestrar etc.
  • Andra material: bland annat smörjmedel, glasfiber, asbest.

Produktionsprocess

Bland de processer som utförs för att omvandla en metall till en mycket användbar produkt är följande:

  • Separationen av metallen från gänget.
  • Legeringar.
  • Raffineringen, det vill säga eliminering av föroreningar.
  • Fysiska operationer som: krossning, slipning, filtrering, centrifugering, dekantering, destillation, torkning, bland annat.
  • Kemisk verksamhet: oxidation, hydrometallurgi, urlakning, bland annat.

Smältning, raffinering, valsning, svetsning, termokemiska behandlingar och processer för återvinning eller återanvändning kan också nämnas, beroende på fall. Du kan till och med skilja andra undersektorer, till exempel stålindustrin.

Dessa processer kräver en resistent och effektiv struktur och utrustning för att hålla dem i optimala förhållanden mot slipande och frätande medier som kan påverka metaller.

Märke:  Religion-Och-Andlighet Uttrycker-Populära Vetenskap