Innebörden av nationell identitet

Vad är nationell identitet:

Nationell identitet är en känsla av att tillhöra en stat eller nations kollektivitet. Den är byggd på en uppsättning aspekter relaterade till kultur, språk, etnicitet, religion eller de karaktäristiska traditionerna i nämnda gemenskap.

Som sådan är det baserat på begreppet nation, som är en gemenskap av människor som delar en rad historiskt-kulturella länkar och som bor inom ett territorium eller en stat. Nationell identitet har varit grundläggande för känslan av sammanhållning och enhet i staterna.

Se även Vad är en nation?

Nationell identitet är en idé som härrör från de nationella konstruktioner som gjorts av 1800-talets nationalism, främst i de europeiska och amerikanska nationalstaterna, även om den sedan har spridit sig över hela världen.

Se även nationalism.

Förutom de kulturella elementen i språket eller traditionerna tar nationell identitet också ofta referensfrågor som nationella symboler, naturliga symboler och distinkta tecken, som flaggor, sköldar eller psalmer.

Nationell identitet kan vara föremål för en stats politiska ram, eller den kan kopplas till det mer formbara nationalbegreppet, vilket innebär att det kan finnas olika nationella identiteter inom en stat (plurikulturalism och multikulturalism i vissa amerikanska stater, som t.ex. Bolivia), eller samma identitet i olika stater (det judiska folket).

Se även mångkultur.

Nationell identitet kan manifestera sig på olika sätt och i varierande grad genom patriotism, nationalism och chauvinism. Det kan uttryckas i känslor som sträcker sig från självkärlek och stolthet, till främlingsfientlighet och fanatism.

På samma sätt kan nationell identitet användas som ett element av motstånd mot kolonialistisk dominans eller imperialistiska aggressioner, vilket hände under 1900 -talet, med avkoloniseringen och tredje världens rörelser.

Märke:  Ord Och Ordspråk Religion-Och-Andlighet Allmän