Betydelse av ärlighet

Vad är ärlighet:

Som ärlighet kallar vi kvaliteten på den person som agerar och agerar med rättvisa, rättvisa och ärlighet. Ordet som sådant härrör från hedrad, Partikel i verbet ära.

Ärlighet bygger på respekt för den andra och på att värdera sanningen som ett grundläggande värde för livet i samhället.

I denna mening är en ärlig person en som styrs av moraliska värderingar, som respekterar sociala normer och som är förenlig med det, det vill säga både i sitt sätt att agera och i sitt tänkande, han beter sig rättvist, rak och hel.

Således kommer en person som agerar ärligt alltid att undvika att skada andra och försöka agera korrekt, ärligt och ärligt.

Se även Ärlighet.

Som sådan anses ärlighet vara en mycket värdefull egenskap hos en person, eftersom det innebär att de är någon värd att lita på. Därför är ärlighet grundläggande för mänskliga relationer och de aktiviteter som bygger på dem, till exempel arbete och liv i samhället. Ett samhälle som bygger på värderingar som ärlighet skulle vara mer rättvist och harmoniskt.

Se även Värden.

Ärlighet ses i vardagliga handlingar. En ärlig person stjäl inte, ljuger inte, lurar inte, förråder inte. Den ärliga personen styrs av moraliska värderingar, respekt för lagarna och respekt för den andra.

Märke:  Religion-Och-Andlighet Vetenskap Uttrycker-Populära