Betydelse av hyckleri

Vad är hyckleri:

Hyckleri är falskheten som en person visar i sina handlingar eller i sina ord, låtsas eller låtsas om egenskaper eller känslor som han i verkligheten inte har. Ordet som sådant kommer från grekiska ὑποκρισία (hypokrisía).

Hyckleri kommer från önskan eller behovet av att dölja våra verkliga känslor eller motivationer för andra, vilket ger en falsk eller overklig bild av oss själva.

I hyckleri finns det en inkonsekvens mellan vad som är tänkt och vad som görs eller sägs, detta för att inte avslöja vår sanna personlighet. I den meningen lurar hyckleri andra; Det är en av de många former som lögner tar.

Se även Vad ljuger?

Att vara hycklare anses vara ett antivärde, en omoral, för även om vi framstår som bra eller exemplariska, och även om vi strävar efter att framstå som bättre människor än vi är, så är allt i slutändan inget annat än framträdanden baserade på lögner.

Märke:  Uttryck-På-Engelska Ord Och Ordspråk Uttrycker-Populära