Innebörden av visuell kontaminering

Vad är visuell förorening:

Visuell kontaminering är allt som förhindrar visualisering av rummet runt omkring oss liksom den estetiska uppskattningen av landskapet, på grund av överskottet av visuell information, vare sig det är grafiskt, arkitektoniskt, tekniskt, tekniskt, etc.

Visuell förorening produceras genom mänsklig intervention i miljön. Vilka föroreningar är onaturliga element som placeras i miljön av människor på ett oordnat, osammanhängande, överdrivet och visuellt aggressivt sätt, vilket överskrider den mänskliga förmågan att bearbeta och tillgodogöra sig visuell information.

Bland dessa element kan vi nämna: skyltar, propagandaposter, antenner, el- och ledningstorn, överdriven skyltning, skorstenar, stolpar, vandalismgraffiti, ackumulerat skräp, etc.

Det finns också visuell förorening när en byggnad inte respekterar kommunala byggregler och avbryter det visuella av stads- eller landsbygdens landskap. Av denna anledning har kommuner vanligtvis strikta regler för de dimensioner som nya byggnader som är byggda runt ett monument kan ha.

Typer av visuell förorening

Visuell förorening kan klassificeras enligt den typ av element som producerar det. Låt oss se:

 • Ljusföroreningar: är det som produceras av missbruk av resurser och ljusstimuleringar, såsom neonskyltar, reflektorer, överskott av offentlig belysning etc. Ljusföroreningar förhindrar faktiskt att titta på stjärnhimlen. I vissa delar av världen kan det inte ses nästan helt.
 • Reklamförorening: är det som produceras av överskottet av skyltar och reklam- och propagandaposter.
 • Arkitektonisk förorening: är den som produceras av konstruktioner som försämrar sikten på landskapet, oavsett om det är naturligt eller urbant.
 • Industriell förorening: det är den som kommer från alla typer av apparater för industriellt bruk som skorstenar, stolpar, kraftledningar etc.
 • Förorening genom avfall: det är den som produceras av den urskillningslösa ansamlingen av sopor eller fast avfall som, förutom att utgöra ett sanitärt problem, påverkar bild av landskapet eller miljön.

Effekter och konsekvenser av visuell förorening

Visuell kontaminering som orsakas av överskott av elektriska ledningar.

Av detta dras slutsatsen att visuell förorening påverkar i två bemärkelser: den första och mest uppenbara av dem, den estetiska uppskattningen av landskapet, vare sig det är urbant eller landsbygd. Den andra, mycket mer komplexa, är hälsoskador. Låt oss lista de mest uppenbara effekterna och konsekvenserna.

 • Negativ effekt på platsens estetik.
 • Stress på grund av överskott av information.
 • Ökning av antalet trafikolyckor.
 • Bryter balansen i ekosystemet.
 • Ackumulering av undermedveten information.
 • Minskad produktivitet.
 • Förändringar i humör
 • Huvudvärk.
Märke:  Uttryck-På-Engelska Allmän Uttrycker-Populära