Betydelse av släktträd

Vad är släktträd:

Ett släktträd är ett diagram där relationerna mellan familjemedlemmar visas grafiskt.

De kallas även släktträd eller genogram, de kännetecknas av att de representeras i form av ett träd, det vill säga i ett diagram där banden är sammankopplade och bildar ett träds struktur.

Ordet genealogiskt härstammar från det latinska ordet genealogi som i sin tur härstammar från det grekiska som består av orden geneá vilket betyder "familj" och logotyper som hänvisar till "kunskap eller vetenskap".

Släktträd är avsedda att skildra relationerna mellan människor som ingår i generationerna i en viss familj. De kännetecknas av att de ger en visuell bild av den kunskap man har om förfäder, ättlingar eller kamrater till en viss person.

Idag söker människor efter sina egna släktträd för att bättre förstå deras rötter, deras genetiska och kulturella förflutna.

Se även Gen.

Det släktträdet innehåller namnen på familjemedlemmarna som vanligtvis placeras i noder där linjer fogas samman som visar förhållandet de har till var och en av medlemmarna, som liknar en begreppskarta men i form av ett träd.

Märke:  Religion-Och-Andlighet Teknik-E-Innovation Allmän